Werp een ander licht op jezelf & je omgeving
Betrek alle mensen & doe het samen

Meovida raakt de kern

Krachtige individuen maken samen het verschil.

Waarom wij mensen inspirerend vinden?

Dat je dit leest en de moeite neemt om hier te zoeken behelst al een belangrijk deel van het antwoord. Gedurende ons leven is ons mensbeeld meermaals verandert. Wij merken hoe ouder we worden hoe mysterieuzer en intrigerender we mensen vinden. We hebben een 92 jarige man de tango zien dansen. We hebben mensen met een beperking gezien die een levensvreugde hebben en anderen inspireren. De meeste mensen beschikken over grote levensmoed en hebben over het algemeen goede intenties. Zijn talentvol en mooi ieder op  eigen wijze. Dat zoeken we op.

Is het belangrijk wat jullie doen?

Wij zijn overtuigd dat levens- en werkvreugde essentieel zijn om op lange termijn tot betekenisvolle resultaten te komen. Waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zich te ontplooien & initiatief te nemen in een cultuur waar we een steentje bijdragen aan elkaar en de volgende generatie. Dit zien we echter lang niet altijd. Mensen draaien vast, sluiten hun mooiste kanten af, lopen rond met trauma’s, onverwerkte rouw, gebroken dromen, enzovoort. Dat blokkeert soms, maakt onzeker, moedeloos en cynisch dat vinden wij zonde. Want zo komen mensen niet tot bloei en glijden levens voorbij.

Waarom zou ik mijzelf dit ‘aandoen’?

Bij Meovida gaan we op zoek naar-  & wakkeren wij jouw natuurlijke kwaliteiten aan. Zodat je authentiek kunt zijn én dat werkt aanstekelijk. Je maakt een innerlijke reis en dat vraagt moed, als je slaagt ben je een bron van inspiratie voor jezelf, voor anderen en ook voor ons. Je voelt je energieker en vitaler als je ruimte en aandacht geeft aan je eigenheid. Doel van coaching en training is om jou te activeren je natuurlijke talenten in te zetten en bewust te maken van je volle potentieel.

Waarom werken onze programma’s?

Het geheim is aandacht. Wij werken in kleinschalige groepen en onze trainingsmethoden spreken aan op psychologisch, intuïtief en cognitief niveau. Een duurzame verandering werkt van binnen naar buiten. Wij bieden ervaringsgerichte oefeningen die de natuurlijke balans versterken. Een accent is de inzet van de directe omgeving, zowel binnen als buiten. Buiten in de natuur kom je tot rust en inzicht en het bevordert reflectie.

“Door de training en coaching werd voor mij helder wat ik zelf wil. Lange tijd had ik niet geluisterd naar mijn eigen wensen en gevoel. Hierdoor kwam ik verder van mijn kern af te staan. Ik voelde onvrede omdat ik in mijn werk & gezin niet tot mijn recht kwam. Dit traject heeft voor mij helder gemaakt waarvoor ik sta. Ik kan nu vanuit passie en mijn eigen energie de zaken aanpakken.”

– reactie van een coachee

Wat is waardevol voor jou? Door daar de aandacht op te richten, kan je weer voort, dat geloven wij. Wij reizen graag een stukje met je mee.

Onze aanpak

stap1

01 / KENNISMAKEN

Wat is zichtbaar aan de oppervlakte? Wat is je vraag? Op welk onderdeel in je leven loop je vast? Hoe lang is dit al gaande? Wat zou je willen? Wat wil je samen uitzoeken?

stap2

02 / VERKENNEN

Waar sta jij voor? Of waarom bestaat jullie organisatie? Kan je bij je gevoel? Wat draag je uit? Wat zegt dat over de situatie? Waar liggen de losse eindjes? Wat gaat er goed? Wat zijn jouw waarden? Sta je in vruchtbare grond en hoe kom jij tot bloei? Wat heb je nodig?

stap3

03 / VERBINDEN

We gaan aan de slag met effectieve instrumenten waarmee je verder kan. Uit de gesprekken is duidelijk geworden welke thema’s voor jou/ jullie organisatie spelen. Samen zoeken we hoe je de situatie anders kan bezien en wat je dat oplevert. We werken een plan van aanpak uit waarin we elkaar uitdagen en scherp houden.

stap4

04 / NIEUWE ENERGIE

Je kan weer verder. Je hebt helder vanwaaruit je verder wil en met meer luchtigheid en lichtheid zeg je volmondig ja of nee tegen de zaken die zich aandienen.  Er is altijd de mogelijkheid tot nazorg en er wordt een follow up gesprek gepland. Je kan deelnemen aan allumni-activiteiten waar je ervaringen kan delen en opfrissen

Dienend leiderschap

Onze samenleving vraagt om stevig leiderschap, om krachtige individuen die vanuit hun positie durven staan voor hun eigenwaarde. Zij worden de cultuurdragers en veranderen zodoende de samenleving als geheel. Zij doen dat niet door hun wil op te leggen maar door anderen uit te nodigen net als zijzelf vanuit hun wil te gaan handelen. Een dienend leider kan je herkennen aan een aantal belangrijke factoren die wanneer je er zelf aan begint dagelijks commitment van je vragen.

Groeien de mensen in jouw omgeving op persoonlijk vlak? Worden ze, terwijl ze gediend worden, gezonder, wijzer, vrijer en meer autonoom, en voelen zij zich uitgenodigd zelf te gaan dienen? En, wat is het effect van jouw handelen op de minder bedeelden? Profiteren zij van je handelen of worden ze op zijn minst niet verder benadeeld?”

Kijk voor meer informatie bij ons programma aanbod of neem contact op.

Robert Greenleaf, Daan Foussert, NIVSL

In 1970 schreef Robert Greenleaf een essay over dienend leiderschap. In de basis komt het erop neer dat succesvolle organisaties geleid worden door mensen die het dienende aspect boven het leidende aspect zetten om tot resultaten te komen. In Nederland heeft het NIVSL een training ontwikkelt die op deze grondgedachte is gestoeld. De training is echter verder uitgewerkt van een mooi theoretisch idee. Naar praktische toepasbaarheid. De beginselen van dienend leiderschap zijn de grondslag van ons werk.

Innovatie-expeditie, Gijs van Wulven

In 2019 ben ik bij Gijs opgeleid als Forth Facilitator. In de forth methode maak je als bedrijf met een team een reis waarin mogelijkheden worden verkend voor de toekomst. In een proces van convergeren & divergeren, brainstorms en keuzes maken komt er heel veel energie vrij. Deze energie wordt gestructureerd omgezet in kansrijke ideeën met een stevige ambitie. Met een zorgvuldig samengesteld team worden er uiteindelijk een aantal mini new businescases gepresenteerd en uitgewerkt die worden getoetst aan de expeditie opdracht.

BEWUSTZIJN

Het hernemen van de regie begint bij bewust zijn. Het terugschakelen uit de vijfde versnelling naar letterlijk tot stilstand komen. Ademhalen, gaan luisteren naar wat je voelt. Van moeten, want ik moet zoveel. Ga je leven vanuit willen. Ik wil zaken anders aanpakken. Er is nog nooit zoveel over het thema bewustzijn verschenen als in de afgelopen tijd. Alle stromingen voorzover wij het overzien maken je bewust dat je deelgenoot bent aan een groter geheel. En dat je met je bestaan op aarde daar een bijdrage aan mag leveren door aanwezig te zijn. En door te luisteren ontvankelijk te worden zodat je voluit kan leven.

GOOD FOOD

Eerste voorwaarde bij alles wat je doet. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je voldoende slaapt, goed eet en probeer bewust te zijn welke stem je weggeeft wanneer je je geld besteed. Als je dat allemaal doet dan hebben wij nog wat leuke boekentips als voedsel voor de onrustige geest.

 • Dienend Leiderschap van Daan Foussert
 • Een Levensregel voor beginners, Wil Derkse
 • Transactionele analyse
 • Hebben & Zijn, Hans Knibbe
 • De Ontknooping, Marinus Knoope

ONZE WORKSHOPS

Naast de individuele coaching bieden wij trainingen en workshops op maat en op basis van inschrijving aan.

 • Visioning
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Jaarprogramma dienend leiderschap
 • Vitaliteitsprogramma
 • Leiderschapscoachprogramma
 • Opstellingen
 • Ontwapenend communiceren
 • Visionboard

Neem contact op voor een passend aanbod

Wil je reageren, iets vragen?

Laat dan hier een bericht achter.

Not readable? Change text. captcha txt